פסח והגדות של פסחספרי יסוד לבית היהודי

תנ"ך ופרשת שבוע

משנה ומשניות

גמרא,ירושלמי,תלמוד מבואר

מדרשים ואגדות חז"לראשונים ואחרונים על הש"ס

ספרי הלכה

שאלות ותשובות - שו"ת

מוסר

ספרי חסידות

ספרי קבלההשקפה ואמונה

הגות ומחשבת ישראל

סידורים, מחזורים,חומשים וכו'

פסיכולוגיה,קאוצ'ינג,גרפולוגיהחתונה, זוגיות ושלום ביתהיריון ולידהחינוך ילדים

שבת מועדים וזמנים

אישיםסיפורים ומשליםספרי הרב עובדיה יוסףספרי הרב מרדכי אליהוספרי הרב אבינרספרי ידיעות אחרונות ב50%

ספרי קריאה

ספרי ילדים

ספרי כיס - ובלכתך בדרךתורה ומדעאנציקלופדיות ומילוניםמתנות לבר מצווהenglish books

ספרי דברי שיר

ספרים נדירים

שונות

דיסקים ומוסיקה חסידית

תקליטורי מאגרי מידעתשמישי קדושהיודאיקהמוצרי באנר

ערבי נחל השלם והמבואר ג' כרכים / הרב דוד שלמה אייבשיץ

165.00 ₪
מחיר מחירון:  180.00 ₪
מחיר בחנות:  165.00 ₪
אתה חוסך:  15.00 ₪
הוסף לסל
מק"ט: 6543785
זמן אספקה: 5 ימי עסקים
סוג מוצר: מוצר חדש

 
ערבי נחל השלם והמבואר ג' כרכים / הרב דוד שלמה אייבשיץ
ערבי נחל השלם והמבואר ג' כרכים / הרב דוד שלמה אייבשיץ
ערבי נחל השלם והמבואר ג' כרכים / הרב דוד שלמה אייבשיץ
ערבי נחל השלם והמבואר ג' כרכים / הרב דוד שלמה אייבשיץ
ערבי נחל השלם והמבואר ג' כרכים / הרב דוד שלמה אייבשיץ
תיאור הספר
ערבי נחל השלם ג' כרכים / הרב דוד שלמה אייבשיץ.

הסט שנשלח כיום הינו הסט של ערבי נחל המבואר בהוצאת מיר!!!!!!

ספר 'ערבי נחל' הינו ספר דרשות חסידיות על סדר חמישה חומשי תורה.

כהשלמה לספר ההלכות 'לבושי שרד' , כתב רד"ש את הספר' ערבי נחל' שהיה ליצירה דרושית מונמונטאלית שרבים הוגים בה. הספר מושתת על יסודות החסידות שחידש הבעל שם טוב שדבריו ודברי תלמידיו מצוטטים בספר רבות. הספר בנוי בדרושים ארוכים על סדר פרשיות התורה. מבנה הדרושים כמעט אחיד. בפתיחה מוצגים קושיות בהבנת המקראות, לאחריהם באים הקדמות המיוסדות על יסודי פנימיות התורה מתורת החסידות שלובים באמרי חז"ל ומדרשים, בהמשך מובאים דברי מוסר רשפי אש המעוררים כל לב, ולאחר הצעת ההקדמות והלקחים, מיושבים על פי הם כל הקושיות שהובאו בפתיחה.

שם הספר 'ערבי נחל' נבחר על ידי המחבר עצמו, שלא פירש את טעמו. השערות וטעמים לכך, הועלו במשך הדורות על ידי רבים, אולם לידי וודאי לא באו. ככל ספרי רד"ש, גם ספרו זה נפוץ בתפוצה גדולה והודפס במהדורות רבות, עד שבשנת תרט"ז אף נדפס בלבוב כביאור סביב לחומש.


הרב דוד שלמה נולד בעיר אוז'רין לרבי ירחמיאל אייבשיץ, בסביבות שנת תקט"ו. בצעירותו נודע כעילוי. רבי מאיר מרגליות רב הערים אוסטראה ולבוב, האיץ בבן אחיו רבי יחיאל מיכל מרגליות רבה של לשקוביץ (אולשקוביץ) - עיירה קטנה בסמיכות לאוז'ירן, לקחתו לחתן עבור בתו.

לאחר חתונתו, דר רד"ש תקופה בלשקוביץ, סמוך על שולחן חותנו. באותה תקופה ערך והביא לדפוס את כתבי סבו - אבי חמיו - רבי אברהם אבוש בן צבי הירש מרגליות רבם של הקהילות הורודנקא וזביא הסמוכה לה. את מלאכתו של רד"ש סיים רבי בצלאל מרגליות, שבשנת תקפ"א הביא את הכתבים לדפוס באוסטרהא, ונ קראו בשם צילותא דאברהם -חידושי מהרמ"א. (עבודתו בעריכה, מאוזכרת בשיר פתיחה ארוך, שהקדים רבי בצלאל מרגליות). אל הספר הוסנפו גם כמה דרושים מפרי רוחו של החתן הצעיר.

כבן עשרים ויותר, התבקש לבוא לקהילת נדבורנא, שבה התמנה ראש ישיבה והעמיד תלמידים רבים. באותה תקופה החל לעסוק בפרישות, בתעניות וסיגופים, וביותר בתעניות חלום.

עוד בטרם מלאו לו עשרים ושבע שנים, החל להעלות את חידושיו על הכתב במטרה להוציאם לאור. בכתביו עסק בתלמוד ובפסקי הלכה, לצד עיון מעמיק בקבלה שבה הגיע להשגים ניכרים. פרי ביכוריו הוא החיבור "מגילת סתרים", ספר מוסר וביאור על פרק הראשון שבתהילים. ספרו השני, הוא הספר "משוש כל המתאבלים", שנכתב בשנת תקמ"ג, פירוש על מגילת איכה, ובו שני חלקי ביאור: האחד "משוש" – בדרך שמחה ונחמה, והשני "המתאבלים" – בדרך יגון ואנחה. בשער הספר הוקדם שיר תהילה, שבו רמז את שמו ושם אביו. את כתב היד, העתיק רבי משה בן רבי יקותיאל מנעמירוב וסידרו לדפוס. כתב היד היה גנוז במשך מאתיים שנה, עד שבשנת תשמ"ט נמצא ונדפס בירושלים.

באותו פרק נבחר לכהן ברבנות קהילת חורוסקוב (עיר בגליציה, בין הוסיאטין וקופיצ'נה). בבואו, החלה הקהילה היהודית להתייסד ולהתמסד, ובהשפעתו אף הוקם בה בית עלמין, וכל צרכיה תוקנו על הצד היותר טוב. אף עמד בראשות 'חבורה קדושה' שחבריה הוסמכו לפקח על ענייני העיר. (גם לאחר שעזב את העיר, המשיך לסייע לניהולה, ואף חתם על הסכם בחירות לצד רבי יוסף חיים יעבץ מקופישטניץ.

מחורוסקוב עבר לכהן ברבנות בודזאנוב, שבה עשה לכל הפחות עשר שנים. לחם ברוחות השכלה שהחלו לנשב בקהילה והירבה לייסר את בני הקהל בדרשות חוצבי להבות. בספרו ערבי נחל נדפסו כמה פלפולים ארוכים שאותם נשא בפני בני הקהילה. בני הקהילה, הפכו להיות לו מעריצים מושבעים, אלו אף סיפרו אודותיו שזכה לגילוי אליהו הנביא. [בבודזאנוב, נקשר בו תלמידו המובהק רבי אריה ליב מרגליות, שלימים, טיפל בכתביו והוציאם לאור בהידור].

מבודזאנוב הגליצייאנית, עקר לסורוקה שבמחוז בסרביה, ובכך היה לאחד מראשוני נושאי דגל החסידות במחוז רומניה. ככל הנראה, היה רד"ש הרב הראשון בעיר, הוא שקוממה וייסד את ענייני היהדות בה. שם העיר נקרא עליו, שכונה בפי כל: "הרב מסורקה".

עם התיישבותו בסורוקה, החל בפעולות לרומם את קרן התורה בעיר ולהרבות בה תלמידי חכמים שוקדים על דלתי תורה. הקים ישיבה לתלמידים, אותה ישיבה הייתה הראשונה במחוז בסרביה כולו, ומכל קצוי המדינה החלו נוהרים תלמידים מצוינים לפתחה .

בית הכנסת שבו קבע רד"ש את לימודו ובו לימד את תלמידיו, קיים היה עוד שנים רבות לאחר פטירתו, וגם השולחן והכיסא אשר ישב עליהם ניצבו ולא הרהיב איש עוז לישב עליהם גם כעבור מאה שנים ויותר מפטירתו. על הדברים מעיד הרב יהודה לייב מימון שהיה מילידי העיר (סיני ניסן תשי"ג), בזו הלשון:

"אני זוכר עדיין בית מדרש זה ששולחנו וכסאו של הרב רבי דוד שלמה היו עומדים שם, ובחורי החמד שבסורוקי היו יושבים ולומדים מסביב לשולחן זה, אבל על כסאו של הרב לא ישב זר, ואף הרבנים שבאו אחריו וביניהם גדולי תורה לא הרשו לעצמם לשבת על כסאו של רב גאון זה".
רבותיו החסידים. (ויקיפדיה).


מעוניין לקבל מידע נוסף אודות מוצר זה? שאל אותנו הוסף לסל

אוצר הספרים - החנות הזולה ביותר לספרי הקודש שלך! אצלינו תהנו מ: אדיבות, זריזות,שירות טוב ומחירים זולים. צלצלו והזמינו עכשיו  074-703-71-71
ספרי קודש, ספרי יהדות, ספרי קודש בזול, ספרי הרב עובדיה יוסף, חנות ספרי קודש, מכירת ספרי קודש