תפארת שלמה המבואר,סט תפארת שלמה המבואר עוז והדר,מגוון ספרי קודש וספרי יהדות במחירים ללא תחרות כנסו כעת לאוצר הספרים-הפצת ספרי קודש, ותיהנו ממחירים מפתיעים ושירות אדיב
פסח והגדות של פסחספרי יסוד לבית היהודי

תנ"ך ופרשת שבוע

משנה ומשניות

גמרא,ירושלמי,תלמוד מבואר

מדרשים ואגדות חז"לראשונים ואחרונים על הש"ס

ספרי הלכה

שאלות ותשובות - שו"ת

מוסר

ספרי חסידות

ספרי קבלההשקפה ואמונה

הגות ומחשבת ישראל

סידורים, מחזורים,חומשים וכו'

פסיכולוגיה,קאוצ'ינג,גרפולוגיהחתונה, זוגיות ושלום ביתהיריון ולידהחינוך ילדים

שבת מועדים וזמנים

אישיםסיפורים ומשליםספרי הרב עובדיה יוסףספרי הרב מרדכי אליהוספרי הרב אבינרספרי ידיעות אחרונות ב50%

ספרי קריאה

ספרי ילדים

ספרי כיס - ובלכתך בדרךתורה ומדעאנציקלופדיות ומילוניםמתנות לבר מצווהenglish books

ספרי דברי שיר

ספרים נדירים

שונות

דיסקים ומוסיקה חסידית

תקליטורי מאגרי מידעתשמישי קדושהיודאיקהמוצרי באנר

תפארת שלמה המבואר על התורה ג' כרכים / עוז והדר

174.00 ₪
מחיר מחירון:  193.00 ₪
מחיר בחנות:  174.00 ₪
אתה חוסך:  19.00 ₪
הוסף לסל
מק"ט: 43343434555
זמן אספקה: 5 ימי עסקים
הוצאה לאור: עוז והדר
עוז והדר
סוג מוצר: חדש

 
תפארת שלמה המבואר על התורה ג' כרכים / עוז והדר
תיאור הספר
תפארת שלמה המבואר על התורה ג' כרכים / עוז והדר.

תפארת שלמה על התורה.

'תפארת שלמה המבואר' בהוצאת עוז והדר - מהדורה מפוארת עם ביאורים, מקורות וציונים, בתוספת מרובה של ליקוטים נבחרים, בעריכת רבני מכון 'אור לישרים' שעל ידי מוסדות 'אביר יעקב' בנהריה ובהוצאת 'ממלכת התורה – עוז והדר'.

תפארת שלמה המבואר על התורה ומועדים עם ליקוטים והוספות. יו"ל בתוספת מרובה, עם ביאורים מקורות וציונים, בעימוד נאה ובהוצאה חדשה ומפוארת.


מה נכבד היום הזה, בהגלות אורו המחודש ונועם זיוו של הספר הקדוש 'תפארת שלמה המבואר עוז והדר 'מהרב הקדוש מראדומסק זיע"א, 'ספרם של צדיקים', כפי שהיה מכונה בחיבה בפיות צדיקים וחסידים, בהיותו רצוף אהבת עבדי ה' ואמונה בכוחם. רבינו עצמו האריך ודרש פעמים רבות אודות החיוב המוטל על כל אשר רוח אלוקים בו, להודות ולשבח למי שנטע בקרבנו את נשמות הצדיקים וחכמי ישראל, וכפי שהוא מביא על החוזה מלובלין זיע"א שהקדיש שעה ביום כדי להודות להשם יתברך ששלח לעולם הזה את נשמתו הגדולה והקדושה של הרב מבארדיטשוב זיע"א.
מהדורתנו זו, אשר נוספו בה חידושים מיוחדים, הרי היא כצלוחית של בושם שעדיין לא בא כריחה הטוב. הספה"ק 'תפארת שלמה' זוכה בה לאור חדש ומקיף המאיר לארץ ולדרים, בהיקף עצום הכולל כמה וכמה מילי מעלייתא, עטרה ותפארת לשלמה, ובוודאי יש לייחד בעקבותיה שיר ושבח הודאה להשם יתברך על הזכות העצומה שנפלה בחלקנו, לגלות אורו היקר וזיו 'תפארת שלמה'.

סגולות רבות וישועות נפלאות נקשרו בשמו של אותו צדיק וקדוש, הרב הדומה למלאך ה' צבאות, אשר נודע בדורו כפועל ישועות בקרב הארץ, הכהן הגדול מאחיו, הגאון הקדוש רבי שלמה מראדומסק זיע"א, אשר אור תורתו הבהיק בספר 'תפארת שלמה' - אותו החשיבו צדיקים עד למאוד והפליגו בגדולתו, כפי המסופר בספר 'אהל שלמה' על הרה"ק בעל דברי חיים מצאנז זיע"א, אליו נסע רבינו כתלמיד וחסיד, שהסב פעם לסעודה בכ"ט אדר, יום ההילולא של רבינו, כאשר הספר הקדוש 'תפארת שלמה' לא מש מתוך ידיו ואך ממנו דיבר. לאחר מכן אמר 'בחיי חיותו הסתיר ממני הרה"ק מראדומסק את גודל קדושתו, אך עתה רואה אני מספרו עד כמה גדלה מעלתו'!

הספר 'תפארת שלמה המבואר' ודברותיו 'אשר יצאו מפיו בקדושה בטהרה' - כעדות בניו שהדפיסו את הספר לראשונה, נסדרו ונכתבו בחלקן בעצם כתב ידו הקדושה ובאו בדפוס תחת הציון 'מכתי"ק', אך את רובו של הספר כתב נאמן ביתו רבי שמואל זאנוויל צבי מפלאוונא זצ"ל, אשר רבינו סמך את שתי ידיו עליו והגיה בשבט ביקורתו את אשר כתב. לאחר מכן, עם ריבוי הביקוש והפצרות קרובים ורחוקים לראות את הספר שוב על מכבש הדפוס, חזרו נכדי רבינו והדפיסו את הספר כשהוא מוגה מהטעויות שנפלו בו בדפוס הראשון.

במהדורותיו השונות 'של הספר תפארת שלמה, אשר יצאו לאור מזה שנות דור, התקבל הספר הקדוש 'תפארת שלמה' בחרדת קודש וביראת הרוממות בקרב מקהלות החסידים ההולכים לאורו של הבעל שם טוב הקדוש, והפך עד מהרה לנכס צאן ברזל כאחד יחד עם ספרי מאורי החסידות, ותרב חכמת שלמה וגדולתו. מטו ביה משמו של האדמו"ר בעל השפת אמת זיע"א שאמר כי היו מחברים שספרם גדול ממה שהם היו בעצמם, ואילו רבינו היה גדול ממה שרואים בספרו!

זכתה מהדורתנו אשר לוותה בעצת וברכת כ"ק מרן אדמו"ר הרה"ק רבי דוד חי אביחצירא שליט"א, ובאגרת נרגשת ומיוחדת המצויה בראש הספר מפליג האדמו"ר בשבח המלאכה הגדולה אשר נעשתה בין בתרי הספר הקדוש הלז, על ידי עבדי ה' העומדים על המלאכה, אשר עשו רבות לההדרת הספר, בבחינת הכל מסייעים לעבודת המלך, להוציא דבר נאה ומתוקן.

וזה דבר עבודת העריכה המשובחת המלווה את כל הספר: מתחילתו ועד סופו הוגה הספר, אות באות, משיבושים וטעויות שהיו בו עד כה. בחלקו העליון של כל עמוד מצוי לשון קדשו של רבינו, מחולק לפיסקאות קצרות המוכתרות בכותרות משנה, הטקסט כולו מנוקד ומפוסק באופן קפדני ומדויק עד למאוד, וכמו כן כל ראשי התיבות והקיצורים למיניהם פוענחו ונפתחו.

בשולי הדף מצוי המדור רב התועלת 'ביאורי החסידות', אשר כשמו כן הוא: ביאור מקיף ופרטני לבאר כל חמירא בדברי רבינו. ביאור זה משול כ'שיעור בספר הקדוש תפארת שלמה' הניתן על ידי תלמיד חכם מופלג הבקי בתורת רבינו בשלמותה, שכן בביאור זה מצוי כל פרט ועניין שיכול לסייע בהבנת דברי רבינו על בוריים, והלומד מסתייע בכך עד לאחת, להבנה מירבית ואיכותית של עומק המושג.

כדי שלא לפגום במרוצת הקורא בספר ובעיון הראוי, לא באו הביאורים באופן משולב בגוף דברות הקודש, כי אם במדור מיוחד, כאמור, כאשר הפניות המצויינות בתוך הדברים הן הנה המראות מקום לביאורים ולהסברים. הלומד מעיין איפוא בדברי רבינו כיד ה' הטובה עליו, ובשעת הצורך הרי הוא נעזר בביאורים המחכימים ובתוספת ההסבר.

בשולי העמוד קובע את מקומו מדור 'ציוני החסידות'. מדור זה הוא מלאכת מחשבת של ממש, ובו רעיונות מקבילים וסמוכים המשלימים את דברי רבינו. אלו נאספו כעמיר גורנה משלל רב של ספרי חסידות ומוסר, הן מתלמידי הבעל שם טוב זיע"א והן משל הראשונים כמלאכים, והן מדברי רבינו בספרו במקומות נוספים. בד בבד גם נוספו רעיונות אשר נאמרו על ידי תלמידיו ושומעי לקחו כהמשך וכתוספת לדבריו הקדושים, כאשר מבין כולם תסתיים שמעתא.

המעיין במדור זה יבחין מיד בהשקעה העצומה שנעשתה בבירור מקחו של רבינו, ובגילוי צפונותיו שהיו טמירים ונעלמים עד כה. ואין מהגוזמא לקבוע כי מדור זה הוא כמשבצות זהב בתוכו נתונים אבני החן היקרות, מרגניתא דלית ביה טימא, של רבינו הקדוש, ומעתה אורם הצח והמצוחצח מאיר שבעתיים.

חשיבות מיוחדת מצויה בפרקי תולדותיו של רבינו, אשר נכתבו ביד אמן ובעט סופר להפליא. לצורך כתיבת תולדותיו נאספו קורותיו של רבינו בקרב צדיקים וקדושים ופעליו לטובת ותפארת ישראל בכל ימי שנותיו – כולן שווים לטובה. המידע הביוגרפי הרב שנשתמר אודות רבינו ומעשיו הקדושים, נארגו כולם למסכת אחת המחולקת בסידור נכון, ומוגשת בשפה קולחת וברורה.

 

לפיכך, בואו ונחזיק טובה לאכסניא של תורה 'עוז והדר' ולעומד בראשה, הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א, אב"ד 'באר משה' במאנסי, אשר שם כל מגמתו להרבות תורה ולשימה בפיות לומדיה בעריבות ובבהירות, וכמעשהו בכל חלקי התורה כך מעשהו בהוצאת והדפסת ספרי רבותינו מאורי החסידות זי"ע, הערוכים ומתוקנים בשלימות ההוד וההדר.

קובעים ברכה לעצמם המובחרים שברבני ממלכת התורה 'עוז והדר', בקיאים בתורת רבינו ורב חילם באוצרות החסידות, חושבי מחשבות במלאכת הקודש תחת שרביטו של גדול שעל גביהם, ה"ה הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א ריש מתיבתא 'עוז והדר', אשר כיוון והדריך את העוסקים במלאכה העצומה. הספר אכן מעיד, כי חפץ ה' בידם הצליח, זכות רבינו עמדה להם לברר מקחו של צדיק על הצד היותר טוב ולהוציא מתחת ידם דבר נאה ומתוקן לשמחת לב שוחרי חכמה ודעת.

יוזמה ברוכה ומוצלחת נרשמה בהוצאת ספר קדוש זה, שנערך על ידי רבני מכון 'אור לישרים' שעל ידי מוסדות 'אביר יעקב' – 'אור מאיר שמחה' שבנהריה, בראשות הגאון הרב שלמה אביחצירא שליט"א, אשר טרחו ויגעו להוציא דבר מתוקן מתחת ידם לשם ולתפארת, כאשר כל העוסקים במלאכה עושים את מלאכתם נאמנה, בסילודין וברגשות קודש, לדובב שפתיו של אותו צדיק, עיר וקדיש שמשמיא נחית להאיר לארץ ולדרים.

דומה כי אין ראוי לסיום ידיעה זו מדבריו הנשגבים של הרה"ק רבי חיים מצאנז זיע"א, אותם מביא כ"ק מרן האדמו"ר רבי דוד חי אביחצירא שליט"א במכתבו, "כי מפתחות של פרנסה ניתנו בידיו של רבינו ה'תפארת שלמה', שכן עבודת קודש מיוחדת הייתה לו בחיי חיותו, להשפיע שפע טובות ופרנסות לבני ישראל, ונתפרסם ביותר בהיותו למשפיע עצום בענין הפרנסה. ועל אחת כמה וכמה שצדיקים במיתתם קרויים חיים, וביכולתם לעורר שפעת רחמים לכל העוסקים והמסייעים ולכל ההוגים בספר הקדוש הזה ואף לאלו המביאים את ברכתו אל תוך בתיהם"!

קחו אפוא את הברכה המשולשת, ברכת כהנים, ברכות הצדיקים המצטרפים לספר המבורך בעצמו, והביאוה אל בתיכם ותזכו לשפע ברכות הטוב אותם האציל רבינו מהודו בעודו בחיים ואף כי אחרי פטירתו, זיע"א.


מעוניין לקבל מידע נוסף אודות מוצר זה? שאל אותנו הוסף לסל

אוצר הספרים - החנות הזולה ביותר לספרי הקודש שלך! אצלינו תהנו מ: אדיבות, זריזות,שירות טוב ומחירים זולים. צלצלו והזמינו עכשיו  074-703-71-71
ספרי קודש, ספרי יהדות, ספרי קודש בזול, ספרי הרב עובדיה יוסף, חנות ספרי קודש, מכירת ספרי קודש