פסח והגדות של פסחספרי יסוד לבית היהודי

תנ"ך ופרשת שבוע

משנה ומשניות

גמרא,ירושלמי,תלמוד מבואר

מדרשים ואגדות חז"לראשונים ואחרונים על הש"ס

ספרי הלכה

שאלות ותשובות - שו"ת

מוסר

ספרי חסידות

ספרי קבלההשקפה ואמונה

הגות ומחשבת ישראל

סידורים, מחזורים,חומשים וכו'

פסיכולוגיה,קאוצ'ינג,גרפולוגיהחתונה, זוגיות ושלום ביתהיריון ולידהחינוך ילדים

שבת מועדים וזמנים

אישיםסיפורים ומשליםספרי הרב עובדיה יוסףספרי הרב מרדכי אליהוספרי הרב אבינרספרי ידיעות אחרונות ב50%

ספרי קריאה

ספרי ילדים

ספרי כיס - ובלכתך בדרךתורה ומדעאנציקלופדיות ומילוניםמתנות לבר מצווהenglish books

ספרי דברי שיר

ספרים נדירים

שונות

דיסקים ומוסיקה חסידית

תקליטורי מאגרי מידעתשמישי קדושהיודאיקהמוצרי באנר

עת לעשות / ר' הלל מקאלאמיא זצוק"ל

55.00 ₪
הוסף לסל
חזר למלאי 2 חזר למלאי
מק"ט: 54455545
זמן אספקה: 5 ימי עסקים
סוג מוצר: מוצר חדש

 
עת לעשות / ר' הלל מקאלאמיא זצוק
עת לעשות / ר' הלל מקאלאמיא זצוק
עת לעשות / ר' הלל מקאלאמיא זצוק
עת לעשות / ר' הלל מקאלאמיא זצוק
עת לעשות / ר' הלל מקאלאמיא זצוק
תיאור הספר
עת לעשות / ר' הלל מקאלאמיא זצוק"ל.

ספר עת לעשות הגורם: להיות ירא שמים אמתי ולזכות לבנים טובים

נערץ בקדש הלולו

הרה"ק רבי הילל מקאלאמיא זי"ע וספריו הקדושים רבינו הגאון הקדוש רבי הילל מקאלאמיא זי"ע מגדולי ומאורי דורו, ממובחרי תלמידיהם של החת"ם סופר ובעל דברי חיים מצאנז, זכה לחזק חומות הדת ולהעמיד עדרים של תורה ויראה ברחבי הונגריא וגליציא במהלך ימיו היה נודד מעיר לעיר, וכרועה נאמן דואג על צאן מרעיתו וחפץ בטובתם, היה קורא ומזהיר מפני קלקול הדור וחורבן ההשכלה אשר רבים חללים הפילה, ומוסר את נפשו להחדיר בעם את ההשקפה הטהורה המסורה לנו מדור דור, גם היה מזרז ומצווה את ההורים והמלמדים על חינוך הבנים הכשר, לבל יפונו לרוחות הזרות שנשבו בעם במסירות הרבה לבני דורו, גנז את חיבוריו על הש"ס ואלפי תשובותיו בהלכה, כדי להנחות את ישראל בדרך הישרה, וכך כתב: 'הנחתי את כל חידושי תורתי כדי להתמסר לעורר העם בדברי מוסר והדפסתם.' על גודל מסירותו ועומק כוונותיו בחיבוריו, ניתן להתבונן מתוך דברי רבינו בהקדמתו לספרו 'עת לעשות:' ספרי היקר העולה לי בהרבה מאד בטול תורה וגם בדמעות רבות לאין שיעור... והעיד על עצמו שהיה מכין בעצמו את הדיו לכתיבת ספריו, ובמקום לערב מים בתוך הדיו, עירב בתוכו דמעות שהיו זולגות מעיניו בעת אמירת 'תיקון חצות' גם כאשר נשאל מפי הרה"ק רבי יחיאל מאלכסנדר זי"ע כיצד זכה שספרי מוסריו יתקבלו על הכל, וכיצד זכה להשיב רבים בתשובה'? נענה ואמר לו: 'כי טרם היה מתחיל לכתוב ספרי מוסריו, היה שופך דמעות כמים כשעה ומחצה בתפילה שיהא לנחת רוח לפני השם יתברך'.

ספרי רבינו שוים לכל נפש, ונוגעים בכל תחום מארחות חייו של היהודי באשר הוא: בנועם אמריו ומתק מילותיו מורה את הדרך הישרה והנכונה אשר יבור לו האדם, וכאב רחום החפץ בטובת בנו, מכוונו ומדריכו כיצד יוכל לזכות לחיים של רגיעה, חיי סיפוק ושמחה בעולם הזה ויותר מזה בעולם הבא' (מתוך הקדמת הספר 'עת לעשות') הלומד בספר יכיר בכך, שדברי מוסריו ותוכחותיו, נובעים מתוך אהבתו העצמה אל אחיו בית ישראל. כל חיבוריו מלאים אהבה וסנגוריא על הכלל, וכשמו 'הילל' כן מידתו- שאחז לו במאמרו של הלל הזקן: אוהב את הבריות ומקרבן לתורה (אבות פרק א', יב).

גדולי וצדיקי הדורות הכירו בכוחו זה, ותמכו ידו אמונה. הרה"ק בעל דבר חיים מצאנז זיע"א היה מכנהו הצדיק המוכיח, והעיד עליו שהוא ניצוץ מירמיהו הנביא: כשקיבל הרה"ק מהר"י מבעלזא זי"ע את הספר 'עת לעשות' הניחו בין ספרי הראשונים, ואמר 'אז מ'מיינט עס ערנסט איז עס חשוב ווי די ראשונים'=כשמתכוונים לשם שמים הרי זה חשוב כמו ספר הראשונים. חיבוריו נתקבלו בהערצה על ידי כל גדולי הדורות, אשר העידו על התרוממותם בעת עוסקם בדבריו הקדושים, ואף עודדו וזירזו ללמדם לתלמידים בקביעת שיעור תמידי בכל יום, ולהשריש בלבבם את האמונה הצרופה, ולחזק ולתמוך את הנפש בניהם למען איתנים לנוכח רוחות ופגעי הזמן. אם כי חיבורי רבינו נתחברו לצורך בני דורו – כלפני מאה ושלושים שנה, אבל נאים ויפים הדברים גם לבני דורינו, בהיות דבריו הנכוחים נותנים מענה והדרכה ישרה לבעיות הדור והזמן, דאגות הפרנסה, דרך הלימוד והשקפה הטהורה, ושאר אורחות חייו של ירא ה' בפרט, בעניין חינוך הבנים, שמוסרי רבינו מהוים מעין ספרי הדרכה ולימוד כיצד יזכה האדם לנחת מבניו,ושלא יכרתו מעץ החיים חלילה. וכבר כתב רבינו בעצמו, שכל הדברים עליהם נסובים ספריו, נוהג בכל דור ודור ובכל מקום ומקום, ולא ישתנה דבר זה בשום זמן, וזהו "חקת עולם לדרתיכם" (שירי משכיל כלל ח, פרט ג).

זכותו של רבינו אשר במתק לשון קדשו ובנעימת דבריו, זכה לשמור על גחלת היהדות הנאמנה, ולהשיב לב בנים לאהביהם שבשמים, ודאי תעמוד לימינם של ההוגים והלומדים בחיבוריו. והדברין ידועים ומפרסמים שכל אלו שקבעו שיעור תמידי בספריו הקדושים רואים הצלחה וסייעתא דשמיא בגידול צאצאיהם, וראים מהם נחת דקדושה, דורות ישרים ומבורכים, פרנסה ברווח וכלכלה בנחת, בריות גופא ונהורא מעליא, ומתברכים בכל מכל כל.

561 עמ'.
מעוניין לקבל מידע נוסף אודות מוצר זה? שאל אותנו הוסף לסל

אוצר הספרים - החנות הזולה ביותר לספרי הקודש שלך! אצלינו תהנו מ: אדיבות, זריזות,שירות טוב ומחירים זולים. צלצלו והזמינו עכשיו  074-703-71-71
ספרי קודש, ספרי יהדות, ספרי קודש בזול, ספרי הרב עובדיה יוסף, חנות ספרי קודש, מכירת ספרי קודש