אוהב ישראל המבואר,אוהב ישראל המבואר עוז והדר,מגוון ספרי קודש וספרי יהדות במחירים ללא תחרות כנסו כעת לאוצר הספרים-הפצת ספרי קודש,ותהנו ממחירים מפתיעים ושירות אדיב
פסח והגדות של פסחספרי יסוד לבית היהודי

תנ"ך ופרשת שבוע

משנה ומשניות

גמרא,ירושלמי,תלמוד מבואר

מדרשים ואגדות חז"לראשונים ואחרונים על הש"ס

ספרי הלכה

שאלות ותשובות - שו"ת

מוסר

ספרי חסידות

ספרי קבלההשקפה ואמונה

הגות ומחשבת ישראל

סידורים, מחזורים,חומשים וכו'

פסיכולוגיה,קאוצ'ינג,גרפולוגיהחתונה, זוגיות ושלום ביתהיריון ולידהחינוך ילדים

שבת מועדים וזמנים

אישיםסיפורים ומשליםספרי הרב עובדיה יוסףספרי הרב מרדכי אליהוספרי הרב אבינרספרי ידיעות אחרונות ב50%

ספרי קריאה

ספרי ילדים

ספרי כיס - ובלכתך בדרךתורה ומדעאנציקלופדיות ומילוניםמתנות לבר מצווהenglish books

ספרי דברי שיר

ספרים נדירים

שונות

דיסקים ומוסיקה חסידית

תקליטורי מאגרי מידעתשמישי קדושהיודאיקהמוצרי באנר

אוהב ישראל המבואר ב' כרכים / עוז והדר

110.00 ₪
מחיר מחירון:  130.00 ₪
מחיר בחנות:  110.00 ₪
אתה חוסך:  20.00 ₪
הוסף לסל
מק"ט: 96956656
זמן אספקה: 5 ימי עסקים
הוצאה לאור: עוז והדר
עוז והדר
סוג מוצר: חדש

 
אוהב ישראל המבואר ב' כרכים / עוז והדר
תיאור הספר
אוהב ישראל המבואר ב' כרכים / עוז והדר.

לא נראה כבושם הזה: מהדורה מוערכת ומדוקדקת, מפורשת ומבוארת להפליא, עם מראי מקומות וציונים מלאים ומפורטים, בעריכה חדשה ומתוקנת של 'ממלכת התורהעוז והדר'.

פנים חדשות באו לארון הספרים החסידי עם הופעת הספר הקדוש 'אוהב ישראל' לרבן של ישראל, אביר הרועים, רבינו הגה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זיע"א אשר האיר לארץ ולדרים בתורתו וקדושתו לשעה ולדורות, ודברי תורתו מתבדרין באהלי שם בספרו הקדוש אשר מזה שנות דור עולה על שולחן מלכים, רבנן ותלמידיהון, וממנו ישקו העדרים לאור באור החיים לדעת את הדרך ילכון בה ואת המעשה אשר יעשון.
רבותינו הקדושים היו מפליגים בשבחו של ספר 'אוהב ישראל' ורואים בו אבן יסוד מרכזית בעולמה של תורת החסידות, שכן גדול היה כוחו של רבינו באמירת דברי תורה וחסידות, כפי שמסורת בידינו שרבינו קיבל את כוח הפה והדיבור מרבו המובהק רבינו הנועם אלימלך מליזנסק זיע"א. צדיקי אמת היו מהללים את פיו מפיק המרגליות של הגה"ק מאפטא ואומרים כי לא נראה כמותו, ואף הוסיפו כי מתיקות דברי קדשו  ונועם אמריו נותרת אצל השומעים לזמן מרובה ביותר, והדברים עתיקים.

דברי קדשו של רבינו האוהב ישראל היו נובעים ממקורות טהורים וממעיינות מים חיים, כפי שהעיד בקדשו ('אוהב ישראל' ליקוטים חדשים, פרשת משפטים): "כי הנה באמת יש לצדיקי הדור כח ושכל לומר דברי תורה בלי סוף רק כמעיין הנובע. אמנם חוקת התורה ומשפטיה הוא שאין לומר שום דברי תורה רק מה שצוה ה' לאמר, מה שנותנים רשות מלעילא. וזה אומרו 'זאת חוקת התורה', הוא שלא לומר רק אשר צוה ה' לאמר ולא זולת".

ומאז הוצאת הספר לראשונה, בשנת תרכ"ג, ראו חסידים ואנשי מעשה חובה לעצמם להחזיק במעונם את ספר קדוש זה, עד שהפליג הרה"ק רבי חיים מצאנז ואמר, שיש לו לאדם למשכן אפילו את מצנפתו ('שטריימל') השבתית ובלבד שיקנה את ספר זה. וממקורות רבים אנו למדים על יראת הכבוד, הדחילו והרחימו, שרחשו אדירי התורה והחסידות לספר קדוש זה והיו הוגים בו תמידין כסדרן.

אפס כי רבים וטובים אשר ביקשו אף הם להגות בספר קדוש זה נתקלו בקשיים רבים: הספר נכתב כמועט המחזיק את המרובה, כשעל כל אות ואות קשורים תלי תלים של רעיונות נשגבים ודברי-הגות עמוקים, הבנויים ומבוססים על דברי חז"ל הרחבים מני ים. ומה יעשה אדם שאין בקיאותו מגעת אל כל המובאות אליהם מרמז רבינו ברוחב דעתו, או שאין הוא שולט במרחבי הש"ס והמדרשים אשר עליהם מבוססים דברי רבינו.

ויותר מכך, לשון חכמים מרפא בה נכתב הספר פעמים ואין היא שווה לכל נפש. הלומד הפוסע לראשונה על מפתן היכל תורת החסידות או הצורב הצעיר המבקש להבין ולהשכיל, זקוק ליד מסייעת ומכוונת שתשכיל ליתן סעד לתומכו בבואו לרדות את הדבש מצוף נועם אמרות רבינו העמוקים מני ים ורחבים מני ארץ.

גם המהדורות השונות שיצאו לאור במשך השנים, מהם שהשביחו את מקחם באותיות מרובעות ובאי אלה מראי מקומות לספרי היסוד, עדיין לא הטיבו עם הלומדים שביקשו לקבל את הספר ערוך ומתוקן על הצד היותר טוב באופן המסייע בידם ללמוד ולהעמיק בדברי קדשו כשהכל על מקומו בא בשלום.

לפיכך, בואו ונחזיק טובה לממלכת התורה 'עוז והדר' בנשיאות הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א, אב"ד 'באר משה' במאנסי, אשר זה מכבר איתמחי גברא ואיתמחי קמיעא בההדרתם של ספרי הקודש בכלל ותורת החסידות בפרט, אשר לא חשכו עמל ויזע והשקיעו הון ואון בכדי לההדיר מחדש את ספר 'אוהב ישראל' וליתנו כתורה מפוארת בכלי מפואר בפני קהל עדת ישורון כשהוא כלול בהדרו, בפנים מאירות ובפנים מסבירות, לשם ולתפארת.

את עצם לשון הספר הקדוש, הנדפס באותיות ברורות ומאירות עיניים, הגיהו העורכים בדקדוק ובתשומת לב מרובה בהשוואה אל הדפוס הראשון של הספר, כשבמקומות הצורך הוסיפו והעלו מדברי קדשו של רבינו כפי שהם מופיעים בכתב היד המקורי.

ובצידי הספר נצבים להם היכין והבועז, מדורי העזר המיוחדים למהדורת 'עוז והדר' ואשר כדוגמתם לא נראו עד הנה: בראש ובראשונה מצוי מדור 'ביאורי החסידות' אשר כשמו כן הוא: ביאור שווה לכל נפש, אשר בו מבוארים דברי רבינו הדק היטב על סדר הרצאת הדברים, הקושיות והתירוצים דבר דבור על מכונו, יחד עם כל דבר הטעון הסבר לכל המבקש להבין את דברי רבינו על בוריים, כשבד בבד מצויינים בו המקורות הקצרים והבסיסיים לדברי רבינו. מדור זה מיועד ומיוחד בעיקר לאלו המתקשים להבין את הדברים אשר יסודם על אדני תורת הנסתר, אך דומה כי התועלת בו מצויה לכל אחד ואחד, שכן הבהירות העולה ממנו מפיצה אור בהיר ונערב על תורת רבינו.

יחד עם זאת מצוי מדור נוסף המיועד בעיקר למעמיקים הבאים בסוד ה' ורגילים להעמיק בלימוד ספרי החסידות הקדמונים. במדור זה ששמו יקבנו 'ציוני החסידות' באו בעיקר המקורות, מהם נדירים ולא מצויים, אשר עליהם הושתתו דברי רבינו, כשמלאכה וחכמה רבה הושקעו בחיפוש אחר מציאת מקורות אלו. כשיחד עם זה גם הוסיפו העורכים מקבילות לרעיונות משותפים המצויים בשאר ספרי החסידות והקבלה, אשר מבין כולם תסתיים שמעתתא.

על שני המדורים גם יחד מדגישים העורכים, מתוך חיל ורעדה, כי כל הביאורים שנכתבו אינם אלא בדרך אפשר, ואין כוונתם אלא לזכות את הרבים לזכות לשפע האור הגנוז בדברי רבינו, וישמע חכם ויסיף לקח לעיין ולהעמיק עוד כהנה וכהנה בדברי רבינו.

מלאכת קודש זו נעשתה ביראת הרוממות על ידי המובחרים שבחכמי ורבני ממלכת התורה 'עוז והדר', בקיאים בתורת רבינו ורב חילם באוצרות החסידות, כשגדול עומד על גביהם, הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, אשר כיוון והדריך את העוסקים במלאכת הקודש להגדיל תורה ולהאדירה, והספר המוגמר אכן מעיד כי חפץ ה' בידם הצליח וזכות רבינו עמדה להם לברר מקחו של צדיק על הצד היותר טוב ולהוציא מתחת ידם דבר נאה ומתוקן לשמחת לב שוחרי חכמה ודעת

מעוניין לקבל מידע נוסף אודות מוצר זה? שאל אותנו הוסף לסל

אוצר הספרים - החנות הזולה ביותר לספרי הקודש שלך! אצלינו תהנו מ: אדיבות, זריזות,שירות טוב ומחירים זולים. צלצלו והזמינו עכשיו  074-703-71-71
ספרי קודש, ספרי יהדות, ספרי קודש בזול, ספרי הרב עובדיה יוסף, חנות ספרי קודש, מכירת ספרי קודש