מוצרים מומלצים
אחרונים שנצפו

הרב משה פיינשטיין - הנהגה הלכתית בעולם משתנה / הראל גורדין

99.00 ₪
הוסף לסל
מק"ט: 887666788
זמן אספקה: 7 ימי עסקים
סוג מוצר: מוצר חדש

 
הרב משה פיינשטיין - הנהגה הלכתית בעולם משתנה / הראל גורדין
תיאור הספר
הרב משה פיינשטיין - הנהגה הלכתית בעולם משתנה / הראל גורדין.


הרב משה פיינשטיין - הנהגה הלכתית בעולם משתנה הוא מונוגרפיה מקיפה ראשונה, פרי מחקר אקדמי תורני, על מי שנחשב לגדול פוסקי ההלכה של יהדות אמריקה. הרב פיינשטיין (1986-1895) הגיע לארה"ב מרוסיה הלבנה בשנת תרצ"ז, ובתוך שני עשורים הפך לפוסק המוביל של יהדות אמריקה כולה. בשנות השישים של המאה שעברה, נענה הרב פיינשטיין לקריאה להנהיג את 'אגודת ישראל' ו'אגודת הרבנים' באמריקה, והמשיך ועמד בראשן עד אחרית ימיו. בספרי תשובותיו איגרות משה, שראו אור במשך השנים, עסק הרב פיינשטיין בסוגיות הלכתיות מתחומים שונים ובהם כאלה שהציב העולם המודרני המתחדש לפני היהדות. בין השאר הוא הניח יסודות להתמודדות עם שאלות מתחום האתיקה הרפואית; חיפש ומצא דרכים מגוונות להתיר עגונות רבות, חלקן הגדול מניצולות מחנות ההשמדה; התמודד עם שאלות של טכנולוגיה והלכה והעמיק בשאלות בתחומי הכלכלה והחברה. החיבור שלפנינו מנתח את פסיקותיו של הרב פיינשטיין בנושאים מגוונים ודן בחידושיו ההלכתיים והמתודולוגיים. מהעיון בחיבוריו התורניים ובכתביו הציבוריים עולה דמות ייחודית של פוסק ומנהיג המתמודד עם אתגרי המודרנה של המאה העשרים, דמות מתוות דרך חיים הלכתית-רעיונית במציאות המשתנה של העולם החדש.

562 עמודים , גודל 18x25 ס"מ.
כריכה קשה

תוכן העניינים
שלמי תודה 9
מבוא 11
א. 'פוסק הדור': לדמותו של הרב משה פיינשטיין — יעדי החיבור 11
ב. האיגרות משה וספרות השו"ת 15
ג. כור היצירה ההלכתית: דרכי מחקר והוראה 19
ד. משנתו של הרב פיינשטיין: רקע ופרקי עיון 21
פרק ראשון: הרב משה פיינשטיין — ציוני דרך בחייו ובתקופתו 25
א. ילדות ובחרות 25
ב. רבהּ של ליובאן: בין שתי מלחמות עולם 27
ג. אמריקה: החברה היהודית 31
ד. התאקלמות ביבשת החדשה 38
ה. ראש ישיבה בצל המלחמה 43
ו. שנות החמישים: היערכות האורתודוקסייה בצלו של משבר 46
ז. מורה הלכה לדורו 51
ח. 'גדול הדור': הנהגה במבחן 62
ט. 'ובא השמש' 70
פרק שני: אתגר הזהות היהודית באמריקה 72
מבוא: קיום היהדות באמריקה 72
חלק א: חינוך ותרבות 73
א. סוגיית החינוך היהודי 73
ב. ישיבה והשכלה: בין קודש לחול 80
ג. תורה עם דרך ארץ 87
ד. "וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ" ומעמד חג ההודיה 96
ה. חשד ומראית העין 105
חלק ב: משפט וכלכלה 109
א. גילוח ופאה נכרית: בין פרנסה לאסתטיקה 109
ב. 'דינא דמלכותא דינא' והיחס לשאינם יהודים 113
ג. המרחב המשפטי כלכלי 123
ד. דיני עבודה 129
מבט מסכם: הלכה בתמורות הזמן 137
פרק שלישי: מעגלי קהילה — היחס לפורקי עול ולמחדשי דת 144
מבוא: פנים וחוץ במעגלי החברה היהודית 144
חלק א: היחס לחילון — דינם של מחללי שבת בפרהסיה 146
א. הכלה והדרה: בעקבות הרמב"ם 146
ב. 'תינוק שנשבה': המושג ותחולתו ההלכתית 150
ג. 'תינוק שנשבה': עיון בפסיקת הרב פיינשטיין 154
ד. שותפות בריטואלים הדתיים בבית הכנסת 161
ה. "לִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל" 168
ו. נאמנותו של מחלל שבת 173
חלק ב: סטייה אידאולוגית — היחס לרפורמים ולקונסרבטיבים 177
א. מלחמתו של הרב פיינשטיין ברפורמים ובקונסרבטיבים 177
ב. "הַרְחֵק מֵעָלֶיהָ דַרְכֶּךָ": הדרתם של חברי התנועות המחדשות 179
ג. טקסי הנישואין הרפורמי והקונסרבטיבי בפסיקת הרב פיינשטיין 187
חלק ג: הגיור כמקרה מבחן לשאלת שימורהּ של הקהילה היהודית 194
א. מבוא: גיור ונישואי תערובת 194
ב. בסבך הגיור: קבלת מצוות וגיור לשם אישות 195
ג. תנאי הסף להצטרפות לקהילה היהודית: קבלת מצוות חלקית 203
ד. בית הדין ומשמעות הגיור 211
מבט מסכם: הקהילה היהודית ומעגליה 215
פרק רביעי: בין קודש לחול — מרחבים וזמנים מקודשים 219
חלק א: בית הכנסת באמריקה 219
א. מבוא: לב הקהילה היהודית 219
ב. השימוש במתחם בית הכנסת לאירועי חולין 220
ג. הדוכן, הבימה ושליח הציבור 227
ד. סוגיית המחיצה: צניעות ומבחן ההשתייכות 230
חלק ב: טכנולוגיה, שבת וחיים מודרניים 240
א. החשמל בהלכה: מאור, בישול, קירור והגברה 240
ב. אוטומציה: עשיית מלאכה על ידי 'שעון שבת' והנאה מחשמל המופק בשבת 249
ג. עירוב חצרות בכרכים 255
מבט מסכם: מתחמי קדושה במקום ובזמן 262
פרק חמישי: כבוד האדם וערך החיים בהלכה —
אתיקה רפואית הלכתית 265
מבוא: רפואה, אתיקה והלכה 265
חלק א: הולדה ופריון 268
א. הבאת חיים לעולם והפסקתהּ: סוגיית ההפלות 268
ב. חומרת ההפלה במשנתו של הרב פיינשטיין 271
ג. אמצעי מניעה בצל התמורות במשפחה המודרנית 276
ד. משמעות המחויבות המינית: מצוות 'עונה' 285
ה. סערת ההזרעה המלאכותית 286
ו. בדיקת פוריות: 'פצוע דכא' ו'השתנות הטבעים' 293
חלק ב: חיי נפש 298
א. דחיית נפש מפני נפש וסוגיית הקצאת המשאבים הרפואיים 298
ב. רגע המוות ותרומת איברים 304
ג. 'מיתה יפה' 310
מבט מסכם: אתיקה רפואית הלכתית 320
פרק שישי: האישה והמשפחה בהלכה לנוכח המודרניות 322
חלק א: צניעות וחברה 322
א. חגיגת בת המצווה ושאלת המגדר 322
ב. שֵׂער, צניעות והסתכלות בנשים 330
ג. שאלת החברוּת בין המינים וסוגיית זמרת נשים 339
ד. נפילה בחטא ודרכי תשובה 346
חלק ב: האתגר המשפחתי 353
א. 'נישואים אזרחיים': המשפחה היהודית — בין מוסד קדוש למיסוד אזרחי 353
ב. התרת עגונות 359
ג. ביטול נישואין בטענת 'מיקח טעות' 367
מבט מסכם: מגדר, צניעות ומשפחה 375
פרק שביעי: הלכה, פסיקה ומנהג במשנתו של הרב פיינשטיין 380
חלק א: 'האמת להוראה' — הלכה ופסיקה 380
א. דגם התבונה האנושית 380
ב. ה'אמת' ההלכתית במשנת הרב פיינשטיין 387
ג. מחלוקת וריבוי דעות בהלכה 393
ד. פרשנות טקסטואלית תכליתית 395
ה. דרך הלימוד: 'לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא' 399
ו. בעקבות מסורת הפסיקה האשכנזית 403
ז. 'ראשונים', 'אחרונים' ומרחב שיקול הדעת של הפוסק 412
ח. ההנמקה ומקור הסמכות ההלכתית 419

חלק ב: תורת המנהגים ומעמד החומרות 428
א. תורת המנהגים והמנהג ה'חוץ הלכתי' 428
ב. המנהג ה'פנים הלכתי' ו'מנהג טעות' 441
ג. ההחמרה האישית: 'חומרת בעלי נפש' 449
ד. 'לא תתגודדו': פלורליזם במנהג ומנהג אבות 455
ה. מנהג עוקר הלכה: הכרעה בהתנגשות בין מנהג להלכה 462
מבט מסכם: עקרונות בפסיקתו של הרב פיינשטיין 466
פרק שמיני: אורתודוקסייה מסורתית ופסיקת הלכה בעולם משתנה 470
א. מסורת ואורתודוקסייה בעולם מודרני 470
ב. האורתודוקסייה בישראל ובאמריקה: שני טיפוסים של קהילות הלכה 473
ג. חיים יהודיים בתהליכי שינוי ו'ארגז הכלים' ההלכתי 483
ד. הוראת הלכה ושיקול דעת שיפוטי בתמורות הזמן 489
ה. אסטרטגיית הפסיקה: מתווה להכרעה הלכתית 498
ו. מורשת הדורות: מילות חתימה 516
רשימת הקיצורים הביבליוגרפיים 518
מפתח אישים 543
מפתח עניינים 550


מעוניין לקבל מידע נוסף אודות מוצר זה? שאל אותנו הוסף לסל

אוצר הספרים - החנות הזולה ביותר לספרי הקודש שלך! אצלינו תהנו מ: אדיבות, זריזות,שירות טוב ומחירים זולים. צלצלו והזמינו עכשיו  074-703-71-71
ספרי קודש, ספרי יהדות, ספרי קודש בזול, ספרי הרב עובדיה יוסף, חנות ספרי קודש, מכירת ספרי קודש