מוצרים מומלצים
אחרונים שנצפו

דברי יחזקאל המבואר ב' כרכים / רבי יחזקאל שרגא משינאווא זיע"א

99.00 ₪
מחיר מחירון:  120.00 ₪
מחיר בחנות:  99.00 ₪
אתה חוסך:  21.00 ₪
הוסף לסל
מק"ט: 65566565654646
זמן אספקה: 5 ימי עסקים
הוצאה לאור: עוז והדר
עוז והדר
סוג מוצר: חדש

 
דברי יחזקאל המבואר ב' כרכים / רבי יחזקאל שרגא משינאווא זיע
תיאור הספר
דברי יחזקאל המבואר ב' כרכים / רבי יחזקאל שרגא משינאווא זיע"א.

הספר דברי יחזקאל המבואר במהדורה מפוארת בתוספת ביאורים ומקורות.

הספר 'דברי יחזקאל המבואר' בתוספת מרובה "ליקוטי דברי יחזקאל" – ליקוטים נבחרים של אלפי דברי תורה והלכות, עובדות ומנהגים, בעריכת חכמי מכון 'אור לישרים' שעל ידי מוסדות 'אביר יעקב' בנהריה ובהוצאת 'ממלכת התורה – עוז והדר'

עדות מופלאה ושמיימית כותבים בניו של הרה"ק רבי יחזקאל שרגא משינאווא זיע"א בהקדמתם לספרו של אביהם 'דברי יחזקאל': "ויען שלא היה דרכו לומר תורה בקביעות מדי שבת בשבתו, כי טרם הוציא דברי תורה מפיו הקדוש שקל במאזני צדק ובהתבודדות מחשבתו הקדושה ובדביקות רב ועצום, ונודע אשר לא הגיד כי את אשר נשלח לו מן השמים בלתי לה' לבדו". החרה החזיק אחריהם חתנו של רבינו, הרה"ק רבי מנחם מנדל מפריסטיק, בהסכמתו להדפסה החוזרת של הספר: "ולאשר כי אנכי הרואה כי תועלת גדול יהיה לנפשות ישראל בקוראם דברי קדושה היוצאים מפה קדוש, כאשר היה מרגלא בפומיה שאין לומר תורה כי אם שנשלח לו מן השמים".

ואכן, בחרדת קודש וביראת הרוממות קבלו רבבות אלפי ישראל את ספר 'דברי יחזקאל' במהדורותיו השונות אשר יצאו לאור מזה שנות דור, ביודעם ובהכירם כי 'תורה מן השמים' היא שניתנה לפניהם, אש שחורה על גבי אש לבנה, מכבשונם של עולמות העליונים, כאשר היה דבר ה' אל יחזקאל. חסידים ואנשי מעשה היו לומדים בספר בדחילו ורחימו, ובשמם של צדיקי קמאי נאמרו הפלגות מרובות על קדושתו המיוחדת של ספר זה.

החל מההוצאה הראשונה לאור של ספר זה, בשנת תרס"א, באו יתר המהדורות בסימן 'מוסיף והולך', כאשר בכל מהדורה נוספו עוד ועוד שמועות ואמרות טהורות דנפקו מפה ממלל רברבן של רבינו. אולם הכל יעידו ויגידו שעוד לא כבושם הזה אשר זכינו זה עתה לאורו: ספרי 'דברי יחזקאל המבואר', אשר עלה על כולנה ומהדורה זו היא המקיפה והכוללת ביותר עד מקום שידו של אדם מגעת.

גולת הכותרת של הספר היא העריכה המשובחת המלווה את כל הספר, אות באות, מתחילתו ועד סופו. בחלק העליון של כל עמוד מצוי לשון קדשו של רבינו, בפתיחת כל ראשי התיבות והקיצורים למיניהם, מחולק לפסקאות קצרות המוכתרות בכותרות משנה, כשהטקסט כולו מנוקד ומפוסק באופן קפדני ומדויק עד למאוד.

במרכז הדף מצוי המדור רב התועלת 'ביאור דברי יחזקאל', אשר כשמו כן הוא: ביאור מקיף ופרטני לבאר כל חמירא בדברי רבינו. ביאור זה משול כ'שיעור בספר הקדוש דברי יחזקאל' הניתן על ידי תלמיד חכם מופלג הבקי בתורת רבינו בשלמותה, שכן בביאור זה מצוי כל פרט ועניין שיכול לסייע בהבנת דברי רבינו על בוריים, והלומד מסתייע בכך עד לאחת, להבנה מירבית ואיכותית של עומק המושג.

כדי שלא לפגום במרוצת הקורא בספר ובעיון הראוי, לא באו הביאורים באופן משולב בגוף דברות הקודש, כי אם במדור מיוחד, כאמור, כאשר הפניות המצויינות בתוך הדברים הם המראות מקום לביאורים ולהסברים. הלומד מעיין איפוא בדברי רבינו כיד ה' הטובה עליו, ובשעת הצורך הרי הוא נעזר בביאורים המחכימים ובתוספת ההסבר.

בשולי העמוד קובע את מקומו מדור 'מקורות ועיונים'. מדור זו הוא מלאכת מחשבת של ממש, שכן מלבד מה שהביאו בלשונם הקדוש את כל אותם הפניות המצויות בספר הקדוש לדברי חז"ל ורבותינו הקדושים בספריהם, למען תחזינה עיני הלומד באותיות מחכימות, אף הוסיפו והביאו רעיונות מקבילים וסמוכים המשלימים את דברי רבינו, אותם אספו משלל רב של ספרי חסידות ומוסר, הן מתלמידי הבעל שם טוב זיע"א והן משל הראשונים כמלאכים. בד בבד גם נוספו רעיונות אשר נאמרו על ידי תלמידיו ושומעי לקחו כהמשך וכתוספת לדבריו הקדושים, כאשר מבין כולם תסתיים שמעתא.

המעיין במדור זה יראה תיכף ומיד את ההשקעה העצומה שנעשתה בבירור מקחו של רבינו, ובגילוי צפונותיו שהיו טמירים ונעלמים עד כה. ואין מהגוזמא לקבוע כי מדור זה הוא כמשבצות זהב בתוכו נתונים אבני החן היקרות, מרגניתא דלית ביה טימא, של רבינו הקדוש, ומעתה אורם הצח והמצוחצח מאיר שבעתיים.

תוספת מרובה על העיקר הוא מדור 'ליקוטי דברי יחזקאל' אשר לא נראה עוד כבושם הזה. מדור זה מכיל מאות עמודים של חידושי תורה ודברי חסידות, מנהגים והליכות מלכי בקודש, תשובות הלכתיות, הסכמות ואגרות, מנהר היוצא מעדן רבינו משינאווא זיע"א, אשר נלקטו כעמיר גורנה מתוך מאות ספרים מעתיקי השמועה, וזה עתה נאספו לפונדק אחד, כשהם ערוכים ומסודרים בסדר נכון ומדויק. תחילתם על סדר התורה ופרשיות השבוע, לאחריו לפי עניינים שונים, והמשכם לפי סדר הש"ס והשולחן ערוך. כיוצא בזה גם נאספו אגרות מכתבים והסכמות מקן קולמסא של רבינו, דברים היפים לשעה ולדורות, אשר כמה הלכתא גבירתא איכא למשמע מינה. ובסיום הספדים ודברי התעוררות שנאמרו אחר האסף רבינו אל עמיו והתבקשו בישיבה של מעלה.
יצוין כי בשולי כל מאמר ומאמר שבמדור ליקוטים זה הובא המקור המדויק ממנו נלקחו הדברים, ובשעת הצורך אף הובאו תוספות דברים במדור 'ציונים והערות' המופיע בשולי העמוד.

חשיבות מיוחדת מצויה בפרקי התולדות של רבינו, אשר שמם יקבם 'והיה יחזקאל לכם למופת', כמליצתו של הגה"ק מבערזאן בהספדו על רבינו, ואשר נכתבה ביד אמן ובעט סופר להפליא. לצורך כתיבת תולדות אלו נאספו אלפי פיסות של מידע ביוגרפי על רבינו ופעליו, ומהם נארגה מסכת החיים, המחולקת בסידור נכון, ומוגשת בשפה קולחת וברורה.

בסיום הספר נקבע מקום למפתחות מקיפות, ביניהם גם מפתח עניינים מיוחד המאפשר למצוא פנינים ודברי חפץ לפי נושאים וערכים, כשמפתח זה כולל הן את עצם ספר 'דברי יחזקאל' והן את עבודת הליקוט המשובחת 'ליקוטי דברי יחזקאל' והיו לאחדים ביד כל דורש ומבקש ה'.

חידוש מיוחד נרשם במהדורה זו: מלבד העורך האחראי של הספר אשר עשה מלאכתו נאמנה על הצד היותר טוב הופקד גם מבקר אחראי שתפקידו המיוחד היה לתת ליטוש אחיד וסופי לכל מדורי הספר, לצד הגהה קפדנית ואיכותית ביותר המבטיחה שלימות מיוחדת הניכרת כבר במבט ראשון.

על מלאכה גדולה ומיוחדת זו הופקדו חכמי ורבני מכון 'אור ישרים' שעל ידי מוסדות 'אביר יעקב' – 'אור מאיר שמחה' שבנהריה, בראשות הגאון הרב שלמה אביחצירא שליט"א, אשר טרחו ויגעו להוציא דבר מתוקן מתחת ידם לשם ולתפארת, כאשר כל העוסקים במלאכה עושים את מלאכתם נאמנה, בסילודין וברגשות קודש, לדובב שפתיו של אותו צדיק, עיר וקדיש שמשמיא נחית להאיר לארץ ולדרים.

שיתוף פעולה ייחודי עם 'ממלכת התורה – עוז והדר', אשר סייעה ותמכה במלאכת העריכה וההפקה, הביא את הוצאת הספר זה בעיצוב נפלא ומרהיב עין, כאשר בטוב טעמה ודעתה השלימה את הספר על הצד היותר טוב. ואכן בראש הספר מצוי מכתבו הנרגש של כ"ק מרן אדמו"ר הרה"ק רבי דוד חי אביחצירא שליט"א המפליג בשבח המגיע לכתבים המלאכה הגדולה אשר נעשתה כאן ומודה לעומדים על המלאכה הגה"צ רבי יהושע לייפער שליט"א, נשיא 'ממלכת התורה – עוז והדר', ואתו עמו הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, ריש מתיבתא, אשר הכל מסייעים לעבודת המלך להוציא דבר נאה ומתוקן.


מעוניין לקבל מידע נוסף אודות מוצר זה? שאל אותנו הוסף לסל

אוצר הספרים - החנות הזולה ביותר לספרי הקודש שלך! אצלינו תהנו מ: אדיבות, זריזות,שירות טוב ומחירים זולים. צלצלו והזמינו עכשיו  074-703-71-71
ספרי קודש, ספרי יהדות, ספרי קודש בזול, ספרי הרב עובדיה יוסף, חנות ספרי קודש, מכירת ספרי קודש