מוצרים מומלצים
אוצר הספרים - הבית של ספרי הקודש שלך|ספרי קודש בזו
ראשימאמריםביאור תניאסקירה אודות הספר ביאור תניא

סקירה אודות הספר ביאור תניא

'ביאור תניא' מאת הרב עדין שטיינזלץ (אבן-ישראל)

סדרת הספרים 'ביאור תניא' מאת הרב עדין שטיינזלץ (אבן-ישראל) שהושלמה לאחרונה היא פרוייקט חשוב נוסף במפעלו של הרב שטיינזלץ להנגשת התורה לציבור הרחב והגשתה בכלים המתאימים לבני דורנו.

בסדרת 'ביאור תניא', שמתבססת על שיעורים על ספר התניא שהועברו ברדיו, מבאר הרב שטיינזלץ אחת לאחת, את דבריו העמוקים של אדמו"ר הזקן בספר התניא. ספר התניא הוא כידוע ספר היסוד של תורת חב"ד ומאבני הפינה של תורת החסידות כולה. בספר זה – על חמשת חלקיו : לקוטי אמרים, שער היחוד והאמונה, אגרת התשובה, אגרת הקודש וקונטרס אחרון – מלמד אדמו"ר הזקן דרכים בעבודת ה' ומציע את משנתו העיונית והמעשית בעומק ובתמצות שאין דומה לו. מסופר כי כאשר הגישו לר' זושא מאניפולי את ספר התניא התפעל ואמר "כיצד מצליחים להכניס אלוקים כ"כ גדול בספר כה קטן!".

בביאורו, מבקש הרב שטיינזלץ לפתוח את מסתריו של ספר התניא ולגלות את אשר הטמין אדמו"ר הזקן. בלשונו הצחה ובהסברתו הייחודית, הוא מבאר את דבריו של בעל התניא ומוצא את השלכתם ויישומיהם לבני דורנו אנו. שפתיו של אדמו"ר הזקן – שכתב ספר זה במענה לחסידים רבים שצבאו על דלתותיו וביקשו לקבל ממנו עצה בעבודת ה' – דובבות בקבר והוא כביכול נותן עצה גם לנו.

בסדרה 'ביאור תניא' זה באה לידי ביטוי גם השכלתו הרחבה של הרב שטיינזלץ, שמוסיף על משליו של אדמו"ר הזקן משלים משל עצמו: מעולם הפיסיקה והמתמטיקה שהוא מתמחה בו, מעולם הפסיכולוגיה ומעוד ועוד עולמות. לשונו קולחת ומשלבת בין כתיבה סדורה ובין לשון דיבור. בשולי העמודים מופיעים הפניות להרחבה בעניינים האמורים בגוף הספר.

ספר זה יכול לשמש וראוי לשמש כספר מבוא מצוין לכל תורת חב"ד. תורת חב"ד מתאפיינת לא-מעט במינוחים קבליים וראשי-תיבות שיכולים להוות מכשול למי שאינו בקי בהם. הסדרה יכולה להוות "גלגל-עזר" מוצלח לכניסה בשעריה של תורה ייחודית זו. תורה, שאוצר הספרים שלה עצום ומיוחד.

כאמור, הסדרה הושלמה לאחרונה ונוספו לה מספר כרכים. הסדרה יוצאת לאור ע"י הוצאת מגיד בשיתוף מכון שפ"ע העוסק בהוצאת ספריו של הרב שטיינזלץ.

אוצר הספרים - החנות הזולה ביותר לספרי הקודש שלך! אצלינו תהנו מ: אדיבות, זריזות,שירות טוב ומחירים זולים. צלצלו והזמינו עכשיו  074-703-71-71
ספרי קודש, ספרי יהדות, ספרי קודש בזול, ספרי הרב עובדיה יוסף, חנות ספרי קודש, מכירת ספרי קודש